تجزیه و تحلیل نرخ برای کار دیوار بلوک هبلکس

تجزیه و تحلیل نرخ برای دیوار بلوک هبلکس AAC ، سلام بچه ها در این مقاله با آنالیز نرخ بنایی بلوک هبلکس AAC، نرخ کار برای بنایی بلوک هبلکس AAC و نرخ بنایی بلوک هبلکس AAC در هر متر مربع آشنا می شویم. امروزه در صنعت ساختمان استفاده از بلوک هبلکس AAC جایگزین آجر قرمز سنتی شده است. و همچنین ما در مورد نرخ هر متر برای دیوار بلوک هبلکس AAC و نرخ هر متر مربع برای دیوار بلوک هبلکس AAC می دانیم.

شکل کامل بلوک هبلکس AAC، بتن هوادهی اتوکلاو شده AAC است، که به عنوان بتن سلولی اتوکلاو شده ACC. این مصالح ساختمانی که در اواسط دهه 1920 اختراع شد و به طور همزمان ساختار ضد صدا، عایق و مقاومت در برابر آتش و قالب را فراهم می کند.

تجزیه و تحلیل نرخ برای کار دیوار بلوک هبلکس AAC شامل نرخ هر متر برای دیوار بلوک هبلکس AAC و نرخ هر متر مربع برای دیوار بلوک هبلکس AAC است. هزینه نصب بلوک هبلکس AAC، هزینه های هزینه ملات سیمان و ماسه.

بلوک هبلکس ACC از بتن هوادهی اتوکلاو شده است. این یک مصالح ساختمانی سبک وزن، پیش ساخته و بتن مناسب برای تولید بلوک هبلکس های واحد بنایی بتنی (CMU) است. از ماسه سیلیس، گچ کلسینه، آهک، سیمان، آب و پودر آلومینیوم تشکیل شده است.

بتن هوادهی اتوکلاو شده یک مصالح ساختمانی سبز سازگار با محیط زیست و دارای گواهینامه است که سبک وزن، تحمل بار و عایق بالایی دارد.

تجزیه و تحلیل نرخ برای دیوار بلوک هبلکس AAC شامل موارد زیر است:

 – نرخ هر متر برای بنایی بلوک هبلکس AAC و نرخ هر متر مربع برای بنایی بلوک هبلکس AAC، برای این کار باید موارد زیر را محاسبه کنیم:

  • 1) نرخ و هزینه بلوک هبلکس AAC در هر متر مربع یا متر مربع
  • 2) نرخ و هزینه ملات ماسه سیمان
  • 3) نرخ کار و هزینه برای دیوار بلوک هبلکس AAC

1) هزینه و نرخ به ازای هر متر برای دیوار بلوک هبلکس AAC: – همانطور که می دانیم اندازه های مختلف بلوک هبلکس AAC با کیفیت برندهای مختلف در بازار موجود است.

ابعاد بلوک هبلکس AAC بر حسب متر مکعب = طول × ارتفاع × عرض اندازه گیری میشود. ابعاد بلوک هبلکس AAC متفاوت است، اما متداول‌ترین اندازه‌ ها 600 میلی‌متر × 200 میلی‌متر × 75 میلی‌متر، 600 میلی‌متر × 200 میلی‌متر × 100 میلی‌متر، 600 میلی‌متر × 200 میلی‌متر × 125 میلی‌متر، 600 میلی‌متر × 200 میلی‌متر × 200 میلی‌متر × 150 میلی‌متر × 60 میلی‌متر × 150 میلی‌متر × 60 میلی‌متر × 150 میلی‌متر × 60 میلی‌متر است. 200 میلی متر × 225 میلی متر، 600 میلی متر × 200 میلی متر × 250 میلی متر.

قیمت بازار بلوک هبلکس AAC بین 3000 تا 4000 روپیه در هر متر مکعب است. همچنین نرخ آنها بر اساس تعداد قطعه تعیین می شود.

فرض کنید 1 متر مکعب بلوک هبلکس AAC به ابعاد 600 میلی‌متر × 200 میلی‌متر × 200 میلی‌متر داریم و نرخ آنها 90 INR در هر قطعه است و در بنایی بلوک هبلکس AAC ضخامت ملات سیمان را 10 میلی‌متر در نظر بگیرید، سپس اندازه بلوک هبلکس AAC با ملات = 610 میلی‌متر × 210 میلی‌متر × 2.

اکنون تعداد بلوک هبلکس AAC را در بنایی 1 مترمکعب محاسبه کنید، حجم بلوک هبلکس AAC با ملات = 0.61m × 0.21m × 0.21m = 0.0269m3، حجم کل بنایی بلوک هبلکس AAC = 1m3 و سپس تعداد بلوک هبلکس AAC در 1m3 = 1/0.029 = 37.175، و 5% اتلاف = 5% از 37.175 = 1.858 را در نظر بگیرید، این را هم 37.175 + 1.858 = 39 اضافه کنید، بنابراین تعداد 39 عدد بلوک هبلکس AAC با اندازه 600mm × 200mm × 200mm در 1 مترمکعب مورد نیاز است.

نرخ بلوک هبلکس AAC = 90 INR در هر قطعه، سپس هزینه 39 بلوک هبلکس AAC = 90×39 = 3510 INR.

تجزیه و تحلیل نرخ برای کار دیوار بلوک هبلکس

2) مقدار سیمان و ماسه در ملات ضخامت 10 میلی متر (1:4): – محاسبه نرخ و هزینه ملات برای بنایی بلوک هبلکس 1 متر مکعبی AAC با فرض نسبت سیمان و ماسه 1:4 که یک قسمت آن سیمان و 4 قسمت ماسه است. و ضخامت ملات سیمان 10 میلی متر در نظر گرفته شده است.

در واقع از 37 بلوک هبلکس AAC در بنایی 1 مترمکعب استفاده می شود، حجم محاسبه ملات ماسه سیمان، ابتدا باید حجم 37 بلوک هبلکس AAC = 37 × 0.6 × 0.2 × 0.2 = 0.888 متر مکعب را محاسبه کنیم.

حجم ملات سیمان = حجم کل _ حجم کل بلوک هبلکس

حجم ملات = 1m3 _ 0.888m3 = 0.112m3، با در نظر گرفتن 5% ضایعات = 5% از 0.112m3 = 0.0056 m3، اکنون 0.112 + 0.0056 = 0.1176 m3 را اضافه کنید، این حجم سیمان مرطوب است.

باید حجم مرطوب ملات سیمان را به حجم خشک تبدیل کنیم، 1.33 را در حجم مرطوب ضرب می کنیم، بنابراین حجم خشک = 0.1176 × 1.33 = 0.1564m3.

بنابراین ما یک ماده خشک مورد نیاز سیمان داریم و حجم ماسه 0.1564 متر مکعب است که یک قسمت آن سیمان و 4 قسمت آن ماسه است. بنابراین نسبت کل = 1+4 = 5، چگالی سیمان = 1440 کیلوگرم بر متر مکعب و 1 متر مکعب = 35.3147 cft.

مقدار سیمان بر حسب کیلوگرم = 1/5 × 0.1564 متر مکعب × 1440 کیلوگرم بر متر مکعب = 45 کیلوگرم، تعداد کیسه سیمان = 45/50 = 0.90، اگر نرخ سیمان = INR 400 در هر کیسه، پس هزینه سیمان = 400 × 0.9 = INR 360

مقدار شن و ماسه بر حسب cft = 4/5 × 0.1564×35.3147 = 4.419 cft، اگر نرخ بازار شن و ماسه = INR 60 در هر cft، پس هزینه ماسه = 60 × 4.419 = INR 265.

3) نرخ کار برای دیوار بلوک هبلکس AAC: – برای تکمیل کار 1 متر مکعب دیوار بلوک هبلکس AAC در 8 ساعت نیاز به 1 مزون و 2 کمک کننده است، اگر شارژ مزون = 800 INR و شارژ کمکی = INR 500 باشد، نرخ کل کار می شود. و هزینه برای 1 متر مکعب دیوار بلوک هبلکس AAC = 800 +( 2 × 500) = 1800 INR.

اکنون تجزیه و تحلیل هزینه کل و نرخ به ازای هر متر برای دیوار بلوک هبلکس AAC

  • هزینه بلوک هبلکس AAC = 3510 INR
  • هزینه سیمان = INR 360
  • هزینه شن = INR
  • شارژ مزون و کمک کننده = INR 1800
  • نرخ هر متر مربع برای دیوار بلوک هبلکس AAC = INR 5935.
  • پاسخ: – نرخ هر متر مربع برای دیوار بلوک هبلکس AAC 5935 INR است.

نرخ هر متر مربع برای دیوار بلوک هبلکس AAC

اکنون با محاسبه هزینه بنایی بلوک هبلکس AAC در هر متر مربع، همانطور که می دانیم عرض دیوار بلوک هبلکس 200 میلی متر = 0.2 متر و حجم دیوار بلوک هبلکس = 1 متر مکعب است، سپس مساحت دیوار بلوک هبلکس در متر مربع = 1/0.2 = 5 متر مربع، هزینه کل 5 متر مربع است. دیوار بلوک هبلکس AAC = INR 5935، سپس هزینه دیوار بلوک هبلکس AAC در هر متر مربع = 5935/5 = INR 1187.

  • پاسخ: – نرخ هر متر مربع برای بنایی بلوک هبلکس AAC 1187 INR است.